A katekézis alapvető dokumentumai

I. PÁPAI DOKUMENTUMOK

Evangelii nuntiandi (EN)
VI. Pál pápa apostoli buzdítása a Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a mai világ evangelizálásáról, Budapest, SZIT 1975
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=121

Catechesi Tradendae (CT)
II. János Pál pápa apostoli buzdítása a Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez korunk hitoktatásáról, Budapest, SZIT 1979
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=205

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK)
SZIT 1992, 2002
http://www.katolikus.hu/katek/

A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma
SZIT 2006
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_hu.html

II. KONGREGÁCIÓS DOKUMENTUMOK

A Katekézis Általános Direktóriuma (KÁD)
A Klérus Kongregációja, Budapest, SZIT 1998
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=142

Általános Kateketikai Direktórium (ÁKD)
A Klérus Kongregációja, Budapest, SZIT 1971

Ordo Initiationis Christianae Adultorum (OICA)
Felnőttek beavatása a keresztény életbe, 1972
(a magyar fordítás még nem került kiadásra)

III. PÜSPÖKKARI DOKUMENTUMOK

Magyar Kateketikai Direktórium (MKD)
MKPK, Budapest, SZIT 2000
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=413

Felnőttek Katekumenátusa (FK)
Felnőttek beavatása a keresztény életbe, MKPK, Budapest, 1999

A Magyar Katolikus Hitoktatás Kerettanterve
MKPK HB, Vác, 1996
LETÖLTÉS