Fontos Közlemény


Irodánkban jelenleg hivatali szünet van, legközelebb augusztus első hetében leszünk elérhetőek.


A Koronavírus okozta helyzetre való tekintettel, a hitoktatás segítése céljából egyes hittankönyvek teljes egészében interneten is letölthetők.
Jelen pillanatban a felső tagozatos és középiskolás tankönyvek olvashatók és tölthetők le pdf formátumban a Szent István Társulat honlapján. Várhatóan további hittankönyvek is elérhetők lesznek majd az interneten, amiről itt tájékoztatást adunk majd.
A letölthető hittankönyvek itt találhatók:
www.szit.katolikus.hu
(felső tagozatos és középiskolás)


Ecclesia Szövetkezet


A digitális hitoktatás segítéséhez egy új honlap is készült, szíves figyelmükba ajánljuk:
https://e-hittan.katolikus.hu
 

 

Tevékenységeink

A Bizottság

A Bizottság az egyházmegyék kateketikai tevékenységének segítése, összehangolása, koordinálása érdekében lát el feladatokat. Megvitatja a hatáskörébe tartozó ügyeket, kérdéseket, az MKPK üléseinek előkészítése érdekében, azokban állást foglal, döntési javaslatokat dolgoz ki. Közreműködik a hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos, az MKPK által kiadandó ajánlások, körlevelek, illetve meghozandó határozatok előkészítésében.

A Bizottság hatáskörébe tartozik többek között:

  • a kateketikai tervek kidolgozása, és a terveknek az MKPK elé terjesztése,
  • a katekéták képzésének, továbbképzésének országos szinten történő megszervezése,
  • az MKPK megbízásából országos hittankönyvek, a katekézishez szükséges segédanyagok és kiadványok megjelentetésének szükségességéről állásfoglalás, szakirodalmi jegyzék összeállítása,
  • az Egyházmegyei Hitoktatási Bizottságok szakmai támogatásának kidolgozása,
  • illetve az Egyházmegyei Hitoktatási Bizottságok egymás közötti együttműködését elősegítő lehetőségek megteremtése.

A Tanácsadó Testület

A Bizottságot kateketikai feladatainak szakmai ellátásában Tanácsadó Testület segíti és támogatja. A Tanácsadó Testület szakvéleményt ad a Bizottság hatáskörébe tartozó minden olyan ügyben és kérdésben, amelyben az ezt igényli.

Az Iroda

Az Iroda legfőbb feladata a Bizottság tevékenységének segítése és támogatása.

Legfontosabb feladatai:

  • a Bizottság, illetve a Tanácsadó Testület üléseinek előkészítésében való közreműködés,
  • a Bizottság által rábízott határozatok, döntések végrehajtása,
  • az Egyházmegyei Hitoktatási Bizottságok, a katekéták munkájának segítése információkkal, dokumentumokkal,
  • támogatás elnyerését kínáló belföldi és külföldi pályázati kiírások, felhívások figyelése, a kiírásokról, felhívásokról az egyházmegyék illetékeseinek tájékoztatása, illetve a szervezeti egység részéről pályázatok benyújtása,
  • megbeszélések, konzultációk, találkozók, kongresszusok, más rendezvények megszervezése, lebonyolítása.